את שונה . רוסיה . פרצוף קוזאק את סנובית . נמנעת . סגורה בעצמך את מוזרה . נוירוטית . סהרורית אבודה את גלותית . מאולפת . שם כבד את . את אפילו דוסית . חסודה . מכורה לאלוהים ואני . אני מאוהב