לגעת בה . בנפשה לפרוט על מיתרי גופה כמו הייתה נבל שמימי . אלוהי לשיר את שירה שיר שקט . נוגע למחנק . שיר כאב לגעת בה . לאבד את עצמי למצוא אותה כבר . לדעת כמה אליה . הזיה פוצעת החלום ארוך מידי . מתיש . פוגע אבל אני מכור לשירי כאב