לא אלך בשביל רק מפני שיש בו צעדי רגליים אלא אלך בשביל שבו תטבנה ללכת רגלי. לא אתן לדבר להסתיר לי את השמיים ואמשיך ללכת     י ח ף     בשבילים של חיי.