שפה זרה עוטפת אותי מימיני משמאלי מלפני ומאחורי מתעלגת ומצטרפת עם שפת אם. שפה זרה מתפלפלת סביבי אגודלים נחושים יוצאים לקרב מצחים כשדה נחרשים. שפה זרה מצטופפת ונדחקת על דפים קמוטים וצהובים בפירושים ופירושי פירושים. ובעצם, השפה הזרה היא שפת אם – אמא גמרא ג' טבת ה'תשס"ב