משהו נובט בתוכי אני חשה משהו קורם עור וגידים לובש צורה, נבנה לאט בשקט בשקט בהסתר - - אני חשה אותו מתנועע פועם בי צמיחתו מתפיחה את בטני עד פקיעה ועד שתבוא העת - אני מבשילה לאט זורמת בזמן, בבינתיים מערסלת כמיהה עגולה שלווה כעין הזהב ממלאה את כולי חיים נוצרים בתוכי פרי ביכורי אדמתי, שמחת הילולים ח י י ם .