החיים שלי הם מדרש פליאה אני מתבוננת בהם ותמהה: איזה פלא מסובב את חיי מושך בחוטים, לוחץ במקומות הנכונים מביא אותי למה שאני ולמה שעוד אהיה. ריבונו של עולם, אני עומדת מול מעשיך מתפלאת אין לי מילה על החיים יותר, רק פליאה דעת נשגבה ממני, לא אוכל אני עומדת מול מעשיך ומודה