יוסי קארו

בן 25 רווק חובב היסטוריה, יהדות, צדק, פילוסופיה ועניינים נוספים שתקצר היריעה מלהרחיב

כתיבה רדודה, היא מודה !

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה