אתה נחבא אל הכלים, מסתייע בתחפושות שחזקה עליהן, שקשה לרדת לשורשן. אני מנסה להבליט את נוכחותך, לחלץ אותך מכל התבן כדי שאוכל לראותך מבודד הפרד ומשול. עד שאי-אפשר יותר, ומגיע הריטואל הקבוע של הנוסחה הידועה, של הכניעה לנורמה, ואני דוחס גם אותך לשם, סמוך ובטוח שתצא ברור, שאצליח לחשוף את זהותך האמיתית, יודע שיש לך שתי פנים, ושתיהן אלו אתה. מגיע השלב הסופי, עבודה שחורה. עוד קצת... הנה, עכשיו זה ברור--- X=-1 X=-3