זה חודשים שלא כתבתי משהלכת נפסק מעין היצירה האצבעות קפאו והלב התכנס בתוכו כבר לא חווה מספיק כדי להישאר רגוע בטח לא כדי לכתוב סתם שיגרה רגילה סתמית לפעמים ניזכר והלב ניצבט מקומות בהם עברנו בהם ראיתי אותך מיקרוב כל כך מבין שפגעתי שהפצעים שוטטים אך גם ליבי נשאר צלוק פגעים תיקווה בלתי מושגת חלום מידי רחוק . . . והינה ואולי הבא אותו היום ??????????????????????????????????????