סרח בת אשר

מה יש להגיד... מנסה להתקרב להקב"ה כמה שיותר, להוציא את המשיח שבי, ומתוך כך להביא משיח לעם ישראל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה