רוגע שקט בדידות גוברת אנא ה' תן רוח חדשה בקירבי  שמחה לעמקי נשמתי