הזקן מגן השעשועים באחת משיחותיו החטופות, פנה אלי בפניה מפתיעה אתה יודע סינן מבין שפתיו : בכל רגע נתון יש לו לעולם משיח זמין. רק שבני האדם אינם משכילים להתאחד ולחפש אותו במלוא הרצינות והאמת.

 למה אתה מתכוון שאלתי, תמים משהו.

 לכך שאיפה שהוא בעולם בין מליארדי בני האדם, יש תמיד אדם אחד בלבד שאם משכילים לאתר אותו ולהפקיד בידיו את ה"קוביה ההונגרית" המבולבלת של העולם. הוא במידי מסוגל לשלב את כל חלקיה  לכלל הרמוניה חלקה מכל עבריה.

 לאחר שתיקה ארוכה הוסיף :

 ותדע לך בני, שזו גם המשמעות היותרת של

"צלם אלוקים".

 שיש כאמור בעולם תמיד אדם אחד שמעתיק ומצלם  או נכון יותר משקף

את יכולותיו הרלוונתיות של האלוהים,  כדי כך שיכול הוא כאמור גם במחי עמל פשוט: לרפא את העולם מכל חוליו המר .

להפוך את הקוביה העולמית לחלקה מכל עבריה :

מלמטה , מלמעלה

ומכל רוחות השמיים

להפוך אותה ללבנת בנין שפירה ומועילה,

 במלכות הנצח של השמיים