הקיקיון הוא יונה
יונה בהתרוקנותו מתוכן וחזון
בהתערטלותו מכל מסר ומהות
בהתכנסותו לבסוף אלי הכישלון המוחלט
וכי בכדי נקרא לכתחילה שמו : "יונה"…
אלא להקביל ולהזכיר את אותה היונה שמנסה לברוח מהמבול
ולשאת בכנפיה מסר של שלום לכל היקום
לכל האדם באשר הוא אדם
וכאן יונה בורח אל המבול והוא גם "טובע" בו
ובלבד לברוח מהחזון
ובלבד לא לסייע ביד ה' להציל רבבות רבבות אדם
והנה לא בא נביא זה לעולם ולתנ"ך אלא לחדד מסר לדורות
שאין ולא יהיה נביא לה'
שבראש מעייניו לא יהא
שלום האדם באשר הוא אדם
והנה נכשל כאן יונה ולכל אורך הדרך
הוא התחיל ביומרה של "יונה"
וגמר כ"יון" מרוט וקיקיוני
השווה כאמור ל"קיקיון"
שכל יעודו יעוד שבחטף ובפספוס של מטלת היסוד
וכשהוא יונה חס על הקיקיון ובוכה עליו
הוא מרחם למעשה על עצמו
ובוכה למעשה על עצמו
כשם שגם הקיקיון סיים שליחותו וקמל כאמור בפספוס של יעוד ומטרה
כך מבקש יונה את מותו לא כי לבסוף נאלץ למלא שליחותו אלא
כי לפי השקפתו המעוותת התוצאה של הסליחה אינה במקומה
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח