בס"ד.

הרצח הראשון בהיסטוריה אירע ולא בכדי על בסיס ההכרעה בעבודת האלוקים.

 הוא בא לאותת לדורות , כי בסופו של דבר בכל רצח יש מן הפנטיות הדתית . גם אם זו לובשת לעיתים נאורות של ממש, שמקדימה את זמנה.

קין כאיש -קנין ה' במהותו, פנימיותו הגולמית היתה חיובית. בניגוד לכאורה לאחיו "הבל" שהוויתו היתה לכאורה הווית שעה.

 במה דברים אמורים ?

 קין למעשה הסתבך , לא השכיל להתמודד עם אותה מהות אין סופית אלוקית, שתוססת בו ושרואה את הדברים מבעד לסוף דרכם . על כן ביקש כבר מלכתחילה "לקצר למעשה את מהלך ההסטוריה בכל הקשור לעבודת ה' בקורבנות.

 ועל כן, ביקש להקדים וליצור תקדים ולאמץ כבר לכתחילה את עבודת ה' של "קץ הימים", דהיינו: שלילת קורבן מן החי  והתמקדות אך בקורבן מן הצומח..

  אבל כאמור,  לא היתה זו שעה הכשרה לכך . לפיכך הקב"ה לא "שעה" למנחתו - ותרתי משמע

  הינה כי כן ,הרצח הראשון  לכאורה נבע ממהות של אמת אין סופית מנטיה פנטית לאותה אמת הנתפסת על ידי האדם ולעיתים בצדק. ולכאורה גם הנאורה ביותר.

 ובכל זאת יש והשעה כשרה ,דווקא לדבר ההפוך מאותה אמת אלוקית סופנית מה שלמעשה נראה בעינינו כ"הבל" ובכל זאת לפי שעה יש להאחז דווקא בו.

 לפעמים השאיפה לשלימות ערכית דתית מידית שמקדימה את עיתה, היא כל כך מסוכנת, שהיא מובילה בהפוך על הפוך דווקא, לדיוטה התחתונה ביותר של חורבנו של עולם.

 אדם מישראל ,רשאי להאמין ולחשוב כי בידיו האמת האלוקית . אבל אבוי לו אם ינסה לכפות אותה.

... וודאי במחיר נורא של רצח , כפי שעשה אותו נבל.

   לכאורה, רק בפרשנות האמורה, נוצקים : "מהות ומשמעות" למהות ולפשר שמם של האחים הראשונים.

 ובעיקר, לעובדה שקין הקדים להקריב ודווקא הקדמה זו פותחת במילים : "ויהי מקץ ימים ויבא..." דבר שכאמור מרמז על ישום אסכולה של : "קץ הימים".

  והעיקר,  מתן מלוא המשמעות הנרמזת בביטוי : "ואל מנחתו לא שעה" לא שעה  גם במובן של: לא בעיתו....

 והנותן חמישה לצדקה תבואהו ברכה.

 

 משה  אהרון.