חיים של ימות המשיח
"פרו ורבו ומלאו את הארץ".
ציוותה התורה על הבאת חיים - בחיים.
אבל תורת אמת מצפינה בתוכה את כל האמת ועד סוף כל הדורות
והנה בימות המשיח עולים קומה בבחינת "תחיית המתים" גם ובעיקר במובן שלא רק החיים נותנים חיים אלא גם המתים ,אשר כביכול זוכים ונותנים גם הם  חיים .
והנה אם נשוב למקרא המצוטט .
אדם בחייו יש לו היכלת לפרות בבחינת "פרו" אבל במיתתו הוא יכול להוסיף ולרבות חיים ורק בכך הוא יכול למלאות את רצונה של הארץ ולשוב ולהטמן בתוכה בשלימות.
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח אנא חמישה לצדק