כשאלוקים יורד למטה

 ל"התייצב עליו

על האדם

 הוא מוריד אתו סולם

 שראשו בשמיים ורגליו בארץ

 והמלאכים יורדים ועולים בו

 והוא האלוקים

  ניצב עליו

   על האדם

 משל היה "קבלן

 להפוך את הסולם

 אופק אל אופק

 להיותו  גשר

 מסוף העולם ועד סופו

 שה"מלאכים", המהלכים בו

 יהפכו אט אט

 לבני אדם