"כי קרא שמיטה לה'"
 מה משמעותה של הערה חשובה זו ?
 משמעותה : כי שמיטת הכספים איננה בשום פנים ואופן בבחינת חובות אבודים הם נשמטים מידך לכף ידו האין סופית של הבורא.
 בשנת השמיטה אומר אדון הכל מגדר היסוד של מהות ה"שבת" מבראשית.
  כל החובות עוברים אליי - כערב על
 וחזקה היא כי יושבו לבעליהן ועשרת מונים.
 הנה כי כן זה עוד מרכיב חשוב ויסודי
במהות האמונה.
 שבעל החוב השומט צריך להיות מאושר וסמוך ובטוח כי חובו משתדרג מתחום הספק לתחום המוחלט.
 אבל תורת אמת לא מסתפקת רק בכך.
  בפוליסת הביטוח שרוכש בעל החוב השמוט יש גם סעיף פרמייה נוסף יחיד ומיוחד.
 והוא  : "אפס כי לא יהיה בך אביון"
 שמיטת החוב מחסנת את בעל החוב מעניות .
 הינה כי כן "שמוט ידך"  שהחוב יפול לידיו של  האלוהים.
 כדי שישיב לך כפל כפליים ויבטיח אותך מעניות.

 והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת,אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם