לכאורה אין יותר מסעיר  מאותו המיסטורין של החיים שלאחר המוות  הצורך האנושי הברור לענין זה, סחף הרבה תרבויות את  וגם אם כי להבדיל, את מעצבי מורשתינו .

 אנו נבקש  כיומרה של שבירת מיתוסים , להתמודד על רגל אחת ובקליפת אגוז עם השאלה:

 האם קיים מושג שכזה שקוראים לו : "העולם הבא".

 אנו נבקש לטעון כי ה"יש" הוודאי היחיד הוא העולם הזה ומעבר לו הכל "אין" במובן של אין בידינו כל ידיעה הרלוונתית להשגה בהכלה אנושית ועוד נגדיל ונוסיף כי העמדה כאמור הינה גישתה ההחלטית של תורת ישראל שבקשה במפורש כי כל קיום המצוות עלי אדמות  יהא אך למימד הגלוי היחיד: העולם הזה

 אם כן 

 

יש העולם הזה - ויש מהות אחרת שאינה בכלל הגדרת "עולם"
ולפיכך אין לנו כל יכולת השגה והכלה לגביה. מכאן שאחת התוצאות הבעיתיות ביותר בהתנהלותה של היהדות היא זו שיוצרת כריכה וזיקה אמיצה מדי בין עשיית המצוות בעולם הזה לזכיה ערטילאית ב"עולם" אחר.
 לא בכדי התורה אינה מזכירה לענין זה דבר.

 

משום שגזירה היא על פיה שלענין עשיית המצוות הניסתרות לה´ אלוהינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם,

עד הפרדותינו מהעולם הזה.

 על כן גם : "לא יראני האדם וחי"

 וכי גם כל ניסיון של הדמות  האקלים האלוקי מעבר לעולם הזה, היא במידה רבה יומרה שלא במקומה.
 לכן גם ולו לצורך "פיוס" דעתינו, "נוסדו" רעיונית, המושגים: גילגול נשמות
ותחיית המתים [כי לכתחילה כבר מתחילת המעגל בגן עדן ניתנה האופציה בעולם הזה לחיים מעגליים באמצעות הסמל של "עץ החיים".
 אין באמור ולא כלום, כדי להתיימר ולשלול את אותה המהות העלומה כאמור המכונה בפינו :"העולם הבא",ואשר כאמור בגזירת התורה חייבת להיות לא רלוונתית ככל שהדבר נוגע אופרטיבית לקיום וביצוע המצוות..
הדבר פשוט רחוק מכל דמיון אנושי ואינו ניתן להשגה כלל וכלל .

 על כל פנים וזה עיקר דברינו,:

 כריכת קיום וביצוע המצוות בו [בעולם הבא] כאמור בעייתי לא רק ביומרה הרעיונית של ל"דעת" את אשר כלל לא ניתן בכלל לשער, אלא בפועל משבש ומסכל תכלית ומגמת רוב המצוות שניתנו לנו כאן בכדי לבנות כאן ועכשיו,עולם יפה ומתוקן יותר