עיניי בוהות בפסים לרוחב
פסים של בגדי אסירים
קוים של מעבר חציה
אדנים של פסי רכבת
חריצים במצה של פסח.

ואני
מדלג מעל גדרות התיל
חוצה את הרחוב באדום
בוצע את המצה באלכסון
הקטר גולש מהפסים
היישר אל גבעות חול-
ממתין על שפת הים
לנחיתת סירת המפרש
שתשא אותי באקראי
הרחק מעולם של פסים.