אני רוצָה לסתור לך על הרגע ההוא בו פגשתיךָ. הייתָ שזור פרחים ריחך- משכר גם את בעלי השיכר מילותיך- נעמו עד אין סוף. הייתָ כמו שיר בלי מילים מנגינה ללא תוים סיפור ללא חיים ובכל זאת- נעמתָ.