@ קטן כ"כ

האם באמת זה נחוץ?

פנים

לבד

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה