@ קטן כ"כ

האם באמת זה נחוץ?

טוב

פנים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה