זו שעת הפתיחה לתחילת הסגירה
חזה, ריאות ולב
מחשבה אופטימית, סף כאב
זו פעם אחרונה, בסוף עונה
חצי מחיר, אחוזי הנחה
לכנות, חמלה, הקשבה.

אספי חפציי
קראי את שיריי
הביטי בעיניי
קחי את הכל
מספיק לי
ודי.


(בהשראת שינייד אוקונור- no man's woman
מומלץ לשמוע בקול בעת קריאת השיר. אבל  ב ק ו ל)