ההצעה שלי בחלקה התקבלה. ולא משום
שאין כאן יכולת שיפוט מוגבלת
או שפה
אלא סוג העניין הוא כזה שסירוב מוחלט מתפרש כ
"לא אני ולא אתה
תקבע
באיזו שעה"  לכן
היית חייבת לשלוח בעצמך- כפשרה
שמלה. קצרה. מכפלת. דקה. מבט של
עוד שניה. הייתי כאן. וכאן. וכאן.
"ומה יהיה בסוף"? שאלת
שאילתה. שאלה.