כל כלב יותר אדם מאדם;
כל צפע וַרֶמֶשׂ.
כל חיית-טרף חביבה מיצר-אנוש;
כל אַתוֹן וכבש.

כל העוולות שהגאון האנושי הצמיח,
בטבע אין להן אח וּמָשָל.
כל יצור חי, בן-אנוש לרמוס מצליח;
אך במידות טובות כַּשָל.

כל אדם יותר חיה משחל;
שום דינוזאור אינו נִשְוַוה לעוצֶם-חרבו.
הוא אוסר מלחמות; הֳמוֹנֵי-עם-רב מפלח;
על הכל משתין תוכו.