נעם שוורץ

כותב על עצמי בשירים השירה היא ריפוי לנפש המעז כותב שירים

ישועה כהרף עין

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה