לשמש ולאור – זרחיה, שאו – נישא שיר – הודייה! צלילי – הנחלים ודכי ימי – תכלת, פוצחים – עונים, בהמיה. מקהלת זמירי – רנן – לסירוגין עם קרקור – שחפים, שירתה קולחת, כפלג מלא – המרץ, מעל אין – סוף מרחבים. שיר – הודייה, נישא מעל שדות – חמד; שיר – הודיה, לשמש ולעתיד מלא - התקוות… זורם – הוא, כנחלי – שצף לעבר יום – מחר, של התמורות!