רוצה אחרת

"לפעמים,נשמה שלי,יש רגעים שהגבול בין המוות לבין החיים הוא בחירה בין השקר לבין האמת ותמיד העיקר הוא שלא לפחד..." (נתן יונתןז"ל-קולו של הלב)

חששות

פשוט טוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה