אז מה היה לנו עד עכשיו, תעשה לי בבקשה חשבון: המהלך הגאולי האלוקי, תחיית עמנו, עליית קרן ישועת אומתנו ממעמקי נשמת כנסת ישראל המתעטרת בעוז גבורתה, איחוד האידיאה הלאומית והאלוקית בשירת תשובת ישראל לארצו, וגם כמה אלפי הרוגים טובים במלחמות ישראל- בפיצוץ אוטובוסים, בירי צלפים, בלינץ' בסקילה באבנים, בטבח המוני בשוק, במלון, במסעדה, בבית הקפה. תראה שלא שכחתי כלום. תרשום לי בבקשה פעמיים הרב קוק כן, שניים. זה הבן שלו. נכון דומה לאבא? שתי טיפות מים ממש. נביא בעירו, פוטנציאל ממומש. כותבים לגמרי לא רע, התמחות: בירורים לדרכה של תורה. כדור מתנתב אל ראש הילדה. מסתבר, היא נורא פחדה. כדור לילד הימני, כדור לילד השמאלי, כדור לאמא. מזכיר קצת את שבעת בניה, מימים ימימה? לא מקורי, אלוקים. כבר היה את זה כמה פעמים. מגהפיגוע עוד לא, אבל יגיע עוד כמה ימים חזון העצמות היבשות המתממש, חזון העם הערבי המתחמש עצמות יבשות של נעדר שנקבר במדבר אה, וגם- אור הישועה הזרוחה על ראשית צמיחת גאולתנו, חבלי לידה של אומתנו משפחהשלמהשהפכהלאפרבסבארו כמה יצא? רק רגע- אם מייללת על קבר הבן. ילד בוכה על קברו של האבא, קח את החיים בסבבה. זה בסך הכל חשבון אלוקי. זה לא אישי.