עלמה לבנה

בין זריחה לשקיעה, המציאות עומדת בעינה ,נותר רק לשלוח ידך אל הכתב , לגעת בעמקי הנשמה.

כשהיא כתבה..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה