הטבע משווע לעזרה! מול מסך רדיפת בצע הטירופית, הוא נלחם על חייו. הנחלים והנהרות, משצפים במי - דלחת; האוויר, נחנק בנחיריו. בעלי - הון, אוכלי גבינות ושותי ויסקי, מהנזק הסביבתי אינם בזים. רדיפת רווחים קלים, דוחפת בהם ומסנקת; על הירוק, בקלות גרזן מניפים. לא לפגיעה בסביבה! נראה דרך, לכל הכורת והפוגע. לא ניאות, שיגדיל רווחיו, על חשבון אוויר צח. נשמור מכל משמר, על הטבע! לא יבנה המשחית, על חשבונו מגדליו!