שוב כויה

מתקוה שנגוזה –

 

שוב כאב

מזיווג שאיננו לי.

 

שוב הפנמה

שהכל מעם ד' –

 

שוב הכרה

שהכל לטובה.