במבט הכללי

צריך אני לכוין עצמי,

שאת מעשה המצוה

אשר הנני עומד לעשות – 

 

הריני עושה

כדי שהנהגת המשפט תתגלה בפועל,

כלומר שהאלהות העליונה והאלהות העולמית לאחד יהיו.

 

ובמבט הפרטי

ישנה כונה נוספת:

בנוסף לתיקון העולם

התיקון שלי הדל – 

 

הריני עושה

כדי שגופי הגשמי יהיה כלי להתפעל בידי מחשבותי האלוהיות.

 

זכני נא א-להי הרוחות,

להיות כלי לעשות רצונך.