[סימן א"ב יצחק יחזקאל הלוי

בתים בני ארבעה טורים – בכל טור ארבע מילים]

 

ברוך אתה ד´

אלהינו ואלהי אבותינו

אלהי אברהם

אלהי יצחק

ואלהי יעקב

האל הגדול הגבור והנורא

אל עליון

קונה שמים וארץ

 

אור עולם גנז ליום

מפני רשעים נסתר איום

בעבור צדיקים תת שכר-יום

        כהגינך צור-חוצב בעדנו היום

 

ברוך אתה ד´

מגן אברהם

 

גאולת עולם גאלנו ממצרים

        בקרוב יגאלנו וינחמנו בכפליים

דרך הגאולה מהלך עצלתיים 

        עד בטל יחיו ולא-יומיים

 

ברוך אתה ד´

מחיה המתים

 

האל גומלנו חסדים טובים

האף נסתר מעיני עלובים

ואליו ישראל כבנים קרובים

מקדישים האל ועליו נצלבים 

 

ברוך אתה ד´

האל הקדוש

 

זך ונקי-כפיים חומל דלים 

        משיב אפו ברחמים גדולים

חכמה נותן לעזור נכשלים

דיעה יחונן מואסי גלולים

 

ברוך אתה ד´

חונן הדעת

 

טהור מטומאות מתבוססים בדמים

        ומלאכיו נטהרים מקרבת לאומים

יחזירנו אליו בוחרנו מעמים

        תשובתנו ירצה בורא כל-קמים

 

ברוך אתה ד´

הרוצה בתשובה

 

כפילול עניו בעד דור-דיעה

        ישעה תפילת פרה גועה 

לחטא עוון ופשע עושי-רעה

        יסלח למהר קץ שבעה

 

ברוך אתה ד´

המרבה לסלוח

 

ממדין החזיר רועה נאמן

        בהולדתו שכח מהתבונן המן

נלאה ומוכה באריכות הזמן

        ישיב גואל מצפון ותימן

 

ברוך אתה ד´

גואל ישראל

 

סחופים וטרודים חבולים ומוכים  

        יחמול עליהם כילדים רכים

על מכות לישועתו מחכים 

        יתבונן וירפא המאיר מחשכים

 

ברוך אתה ד´

רופא חולי עמו ישראל

 

פודה תמיד מצוקה וצרה

        יפדה חבצלת השרון במהרה

צאן קדשים יציל מעברה

        יברך שנותינו בטללי אורה

 

ברוך אתה ד´

מברך השנים

 

קבץ פזורים מכוש והודו

אז הגויים בכחש יתודו

רעות עמך בטוב שקדו

        כקבצך נדחים למשפט יעמדו

 

ברוך אתה ד´

מקבץ נדחי עמו ישראל

 

שופט בצדק דרים בתחתונים

        באותו היום ירעדו העליונים

תומך דלים בעבור הבנים 

        יחייב במשפט השמים סלמונים

 

ברוך אתה ד´

אוהב המשפט

 

יגזור דין רשעים רועדים

        בסוכות יושיבם וינסה פחודים

צדיק חמה יוציא להאדים

        בעבור בוא-יום הכנעת זדים

 

ברוך אתה ד´

מכניע זדים

 

חי וקיים ירפא נואקים

        אליו הם תדיר צועקים

קול מרימים ושעריו דופקים

        והוא תמיד מחסה לצדיקים

 

ברוך אתה ד´

מבטח לצדיקים

 

ינחם ציון במהרה בימינו

        ישרה לעד שכינתנו בתוכנו

חומל דלים יחמול עלינו

        אלהי דוד יבנה עירנו

 

ברוך אתה ד´

אלהי דוד בונה ירושלים

 

זוכר מעשה אדירים וארזים

        יפן אל זעקת נבזים

קדר ואדום אותם בוזזים

        ישמע תפילתם ויצילם מעזים

 

ברוך אתה ד´

שומע תפלה

 

אנא רצה בבת שובבה 

        ולקול תחינתה במהרה הקשיבה

לבנות מזבח כפרה בתשובה 

        ובקרבנותיך נעבדך ביראה ובאהבה

 

ברוך אתה ד´

שאותך ביראה נעבוד

 

מודים אנחנו לך

אתה הוא ד´

אלהינו ואלהי אבותינו

על כל הטובות החסד והרחמים

שגמלתנו

ושעשית עמנו

ועם אבותינו מלפנינו

 

המזבח יבנה ויוקרב התודה

        ותערב לך מנחת יהודה

לריח ניחוח תהיה העבודה

        ונודה על גאולת שדודה

 

ברוך אתה ד´

הטוב לך להודות

 

ועצי השבטים יהיו לאחד

        כאשר יהללוך כולם יחד

ישראל ויהודה בלב אחד

        בשלום יחיו ללא פחד   

 

ברוך אתה ד´

עושה השלום