רוצה אתה

להתכרבל מתחת לשמיכה,

ולשכוח מרגשי הגועל. 

 

חפץ אתה

תחת ראיית הרוע,

לחלום חלומות על עולם טוב יותר.

 

אבל יודע אתה

בתוך תוכך,

את הצורך להתמודד עם המציאות העגומה.

 

מכיר אתה

שצריך לראות את הטוב בכל דבר,

ולא להתייאש לעולם.

 

ובין שתי נקודות מוצא אלה:

הרצון הפנימי של ניתוק מהמציאות

וההכרה הפנימית שיש צורך להתמודד,

נע אתה יום אחר יום.