שורי ח

סטודנט לביבליותרפיה וכותב למגירה בעיקר.

שובי

שופרות

קישורים שאקח עימי
סיפור שלי- בעמוד השני
עולים מעלה