שורי ח

סטודנט לביבליותרפיה וכותב למגירה בעיקר.

ניגון עתיק לחתן וכלה

כלים שבורים

קישורים שאקח עימי
סיפור שלי- בעמוד השני
עולים מעלה