שומם אשב

בדכיות רוחי,

טרם הגיע הפליט

לאמר הוכתה העיר.

 

שמוע שמעתי,

ראה ראיתי;

אך הדבר לא חדר ללבי,

וכלא מאמין הייתי.

 

אתה צדיק

על כל הבא עלי;

ואני רשע,

לא אצדק לפניך בדין.

 

מדחי לדחי

ידכה רוחי,

שבר על שבר

נוסף בי.

 

היצחק יצחק?

היחזק יחזקאל?

היכלא רוחו?

הידום?