בס"ד

 

ערפל.

אבק.

עשן סמיך מתמר לו אט אט מעלה

את צועדת לך בביטחה בשביל ולפתע מבחינה בו.

נופלת ארצה.

לא נופלת -נשכבת אט אט.

העשן עולה ומטפס עלייך.

מכסה את פנייך.

לא הרגשת בו בתחילה דרכך.

לא ידעת שהוא קיים שם.

אך לפתע-הוא עלייך. את בתוכו.

עשן הערפל שמכסה את עינייך. הוא לא נותן לך לראות דבר.

את לא מוצאת את עצמך בתוכו "זו כנראה לא אני"

לוחש לו קול בקרבך.

"זו את" עונה הערפל לחש

רחש

רחש

רחש

צעקות

צעקות

צווחות

זו את

זו את

חשבת שלא תפלי שוב לכבלי היאוש.

אך הנה זה קרה

חשבת שלא תפלי שוב למלכודת הלוכדת.

המחבקת

החונקת..

 

למלכודת שחשבת שלא תשובי אליה לעולם

אך הנה ילדה. את שם

את שם למרות וככלות הכל.

למרות שרצת. וברחת ממנה.

 היא שם.

 את שם

את בתוכה.

את כבולה בזרועותיו.

והפעם הוא לא ירפה.

הפעם לא ייתן לך לברוח.

הפעם לא ייתן לאור להגיע.

הפעם לא ייתן לחבל להקשר סביב ידך הענוגה.

סביב ידך הטהורה

סביב גופך הטהור.

האחוז תקווה

גופך אחוז תקווה ילדה קטנה, ליבך ונשמתך עטופי אכזבה

זרועי יאוש
אחוזי מפלה. כישלון.

ושם תשארי לעד ילדה.

משם לא תצאי לעולם.

 

מוקדש לכל אלה שחושבים שיוכלו לי. ואני לא אתן להם. בעזרתך בורא עולם!