כ א

אולפניסטית בהתלבטות, כמו כולם. מה עוד יש לומר?

הבנה

קיץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה