כ א

אולפניסטית בהתלבטות, כמו כולם. מה עוד יש לומר?

סימן שאלה

נסיעה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה