כ א

אולפניסטית בהתלבטות, כמו כולם. מה עוד יש לומר?

מסע

סימן שאלה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה