כ א

אולפניסטית בהתלבטות, כמו כולם. מה עוד יש לומר?

מחשבות של אלול

נסיעה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה