בס"ד

 

החול הזה שמתעופף לו ברוח,

לא מחזיק מעצמו,

לא מחזיק בעצמו,

נכנע כולו לרוח.

 

יודע שמישהו גדול ממנו שולט ברוח,

יודע שהרוח לא באה מעצמה,

יודע שכגרגר חול-הוא חייב את הרוח.

בלי הרוח לא יוכל להגיע לשום מקום.

 

יודע שכשהרוח נעצרת והוא לא מחזיק בה חזק-הוא נופל.

יודע שכשתגבר ותתחזק הרוח-הוא יעלה שוב למעלה ויוכל להתקדם.

 

יודע שהוא לא שווה כלום מעצמו.

יודע שיש מישהו למעלה שכדי להגיע אליו-הוא חייב להכניס את הרוח לתוכו.

 

כי בלי הרוח הוא סתם גרגר חול.

וסופו יהיה כמו הרבה גרגרי חול אחרים שאבדו במעמקי הים.

 

 

שנזכה להשיב את הרוח ולקדש את החול