לא נשכח

לא נשכח את העיניים הדומעות את כאבו של עם הנעקר מאדמתו

לא נשכח את הדמעה הנעצרת בעין האבא הגיבור

לא נשכח את מבטו התמים של ילד השואל- למה

לא נשכח אם המגנה על ילדיה מפני האיש בשחור

לא נשכח את לב החייל שנכלא בתוך מדי הירוק

לא נשכח לבבות שנשברו בקרב נוער נאמן שלחם על ארצו

לא נשכח גלי ים זועק הנשברים מכובד צער

לא נשכח רוח הנושבת את כאבם של אלו אשר היו וכבר אינם

לא נשכח