היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

שם יש

רציתי, ושתקתי.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה