היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

תרקדי- תרקדי-

שם יש

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה