היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

אל תשכחי

חומר

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה