היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

תני

העולם הזה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה