היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

לא. אין שם.

חומר

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה