היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

העולם הזה

אל תשכחי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה