היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

רציתי, ושתקתי.

כציפור

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה