היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

חומר

אין זמן. אין זמן!!!

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה