ליאורה לוי

"צורה-פובית", אוהבת שירה ואדם.

טיול

מחשבות ריקות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה