ליאורה לוי

"צורה-פובית", אוהבת שירה ואדם.

חמש עשרה

מה א/יהיה?

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה