ליאורה לוי

"צורה-פובית", אוהבת שירה ואדם.

אין מי שיבין

להרוג את השליח

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה