קירות לבנים צרובי שמש.

מתקלפים לאטם... ניירות ניירות.. הכסיל הזקן מורד במלך.

דיונות זהובות מנצנצות מסנוורות.

תפילות תפילות. מלמולים ותחינות.

סרטים כתומים על כל פינה. זורחים למרחק.

רגליים יחפות דורכות על כבישי אספלט דהויים ורותחים.

כוכבים כוכבים. חרוטים. מזכרות מנסים שקרו. וקורים.

ערימות ערימות צדפים בהירים ומרשרשים.

גלים מתנפצים נשברים מתפרקים על חוף הים.

כמוני.

שבורה ומתפרקת ומתנפצת. בוכיה כאובה.