בעזרת ה´ יתברך

 

ריבונו של עולם. אנא אל רחום וחנון הצילני מיצר הרע זה ששולט בי ובמחשבתי בכל זמן ועת.

אנא רחום. הסירו ממחשבתי ומנשמתי.

אנא אבא, בבקשה תעזור לנו כי בשבילך עשינו זאת. בשבילך פעלנו יומם וליל. ולמה ככה עזבתנו? א-לי א-לי למה עזבתני?

ושמא אני הוא זה שעזב אותך?

אבא-למה זה תיתן לנו לברוח ממך יומם ולילה? למה לא עוצר אתה בעדנו מלהשתמט מחובותינו? והלא בניך אנחנו. בניך אהובך.

אבא. אנא שמע קולנו!! אבא! קבל תפילתי להתקרב אליך!!

אבא. למרות שאינני ראוי ונכון לשרת אותך-בנך אני. אתה ילדתני. אתה יצרתני. אתה רוצה בטובתי למרות שלא תמיד רוצה אני בטובתך. בגלוי. אך בסתר רוצה אני להתקרב אליך!! רוצה אני לעזוב את הארץ ולעלות אליך מעלה מעלה. לשבת על יד כסא כבודך ולראות בזיו פניך ולהנות בנועם שכינתך.

אך האם אבא-כשאשב לצידך-מקומי יהיה גבוה ממלאכיך משרתיך? האם באמת מקומי נשגב יותר? גבוה יותר? מקודש יותר? מרומם יותר?

הלא בן מלך אני! והאם רוצה אתה בי יותר מבמשרתים?? האם קרוב אני באמת אליך כמו שקרוב אתה לשועתי? קרוב אתה לקוראך, וקוראך קרובים אליך??

אבא, מתי תשוב ותרחם ציון. כי עת לחננה כי בא מועד!!..