ההקפה השביעית. ולא נופלת. צרת מותניים, קטנת חמוקיים וצמה. לא מתפתלת, על שלה עומדת ולא. על שלי. עומד. לא אוותר, גם אם אשבר, אדע שהיה מאמץ.

מה שצריך לעשות כדי להפיל אותך ברשתי. ההתפתלות- הפעם מצידי, גוברת. ואם אציע יותר? המדד למאוהב בשוק, לא יותר.

מתפשר. אל תחפשי גבר אחר. רק אני. ואני. ואני. ואת? מפלבלת עיניים, מגביהה.... מצפה לכניעה.

נכנע. נפלתי ברשתך. מוכן לוותר. על הא ועל דא אין מה לדבר. מוחך, איך עובד הוא בכלל, רק- בפירוק מנוע. חלקים אורגינל. בחור פשוט, לא מהנדס חלל. אז-- אל!

את. את ואת. את ורק את.