חדווה שושנה

אשה שאוהבת לחיות לאהוב ולכתוב

חריף

סליחה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה