חדווה שושנה

אשה שאוהבת לחיות לאהוב ולכתוב

סליחה

חריף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה