בע"ה.

את הולכת בעקבות הסתיו

משנה צבעים

כמו היה דמך מטר

ועורך שלכת

את הולכת בעקבות הריח

של זיעת העצים המתבגרים

(על הקור)

השואבים את חומך אל גזעם

את הולכת בעקבות הגלים הגואים

בחוף הים

מוכנה לטבוע ביגונם

את לבבך

ההולך בעקבות

שלא נודע

עדיין.