ציפור הלעג מנמיכה טוס
בוחנת מטרתה
בוקעת בין מאי לאוגוסט,
מקימה קן  עלי מנטה
מלאים בתולעים
מנקרת העור,הכבד
אָחַר תנקר הלב.

ביצים רבות לה
ביצי לעג וקלס,
יבקעו אחת אחת
עת יעברו הסף
חודש אחר חודש
כל אחת במועדה.

אולי
תטיל חלקם בקן אחר
גם גוזליה יטילו ביצים
אחת אחרי השנייה

יטילו אימתם
על ציפורי התום השוקטות
על עלי המנטה החריפים
על בדי עץ הפלפלון
העומד זקוף
מול הקומה השלישית
של חיי האדם.