שמעון דימאר

-

מרד בתכול

עת יערוב יום, לשמך אשורר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה