שמעון דימאר

-

בן ישראל שמי

כיבוש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה