אגס ושזיף שזפו פעמיי נתנו פרח, עת פילסתי הדרך כרוח הררי יוון להגיע עדיה לראות פניה עת קטפתי פרחי מדרון ראיתיה והיא עומדת בלובן כמו מרחפת ונעלמת כענן אגס ושזיף שזפו פעמיי נתנו בוסר עת ירדתי ההר כאפיק אכזב, בכדי לשוב אל הבדידות וצל גשם הברכה 02-8-27